Điều khoản thanh toán của Thượng Đế

Điều khoản thanh toán của Thượng Đế

God’s payment term
To whom it may concern:
In response to all the disputes and concerns emerged around the distribution of “success” to our clients*, we hereby officially clarify that we treat all of our clients with the same policies and without any bias. For those who have not received the “success” they want, please kindly refer back to our payment policies below:

  1. Success is not a free gift. Depending on various sizes, you must pay its price accordingly.
  2. We do not offer any kind of discount, every client is supposed to pay full price.
  3. We do not accept any kind of credit or partial payment, every client must pay full price in advance. Success will not be delivered until your full payment is made.

To your success,
From God’s office
* “Clients” refers to those who are seeking for success of any kind.

Điều khoản thanh toán của Thượng Đế
Điều khoản thanh toán của Thượng Đế

Tạm dịch:
Điều khoản thanh toán của Thượng Đế
Gửi những người có liên quan:
Để phúc đáp lại tất cả những tranh cãi và băn khoăn nảy sinh xung quanh việc phân phối món hàng “thành công” tới các khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi bằng văn bản này, chính thức làm rõ rằng: chúng tôi đối xử với tất cả các khách hàng theo cùng một chính sách và không có bất cứ ưu tiên hay thiên vị nào.
Với những ai chưa nhận được “thành công” họ muốn, hãy xem lại điều khoản thanh toán của chúng tôi như sau:
Điều 1: “Thành công” không phải là quà miễn phí. Tùy thuộc vào từng kích cỡ, quý khách cần phải trả giá tương ứng.
Điều 2: Chúng tôi không có bất cứ chương trình giảm giá chiết khấu nào, mọi khách hàng đều phải trả đủ.
Điều 3: Chúng tôi không chấp nhận trả sau hay trả từng phần dưới mọi hình thức, mọi khách hàng phải trả đủ trước khi nhận “hàng”. Món hàng “Thành công” sẽ không được giao chừng nào quý khách còn chưa thanh toán đủ.
Vì thành công của quý khách,
Gửi từ God’s Office.
Ghi chú (*): Thuật ngữ “khách hàng” trong thư này dùng để chỉ tất cả những người đang tìm kiếm thành công.

Dịch: Phạm Quang Hưng

Chia sẻ: Đào Xuân Nhất

0 0 votes
Xếp hạng bình luận
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments