THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

– Bạn có thể chuyển khoản qua 02 hình thức:

+ STK Vietcombank: 0561 000 576463 – CTK: DAO XUAN NHAT – CN: Lâm Đồng

+ STK MOMO: 0976.587.050 – CTK: DAO XUAN NHAT

Nội dung chuyển khoản: Mã số đơn hàng + Họ tên + Số điện thoại